GAMMA COTMAN E FINE

proposta in Godet e 1/2 Godet